Schokoladen Ravensburg
Rosenstr. 7
88212 Ravensburg